img-bg
Avtalebetingelser

Bruk

Våre tjenester kan brukes for alt som er tillat ved norsk lovgivning. Bruk vi ikke tillater er som listet, men ikke begrenset til;

 • DoS, DDoS eller forsterkingsangrep
 • IP-spoofing
 • Sende spam e-post, eller distribuering av malware
 • CPU/GPU-mining og lagringsplotting av kryptovaluta
 • Hosting av phishingsider
 • Bruk av cracket eller ulisensiert programvare
 • Masseportskanning
 • Tunneler til andre lokasjoner med det formål å tilby ekstern DDoS-beskyttelse
 • Brudd på opphavsrettigheter

Skulle en av dine tjenester bryte en av disse betingelsene over, kan de bli oppsagt. Terrahost kan uten varsel velge å suspendere eller stenge tjenesten ved mistanke om brudd på overnevnte betingelser.

Pengene tilbake garanti

Vi tilbyr en 7-dager pengene tilbake garanti hvis dine tjenester ikke er slik de skal, og er innebefattet i en av følgende scenario:

 • Nettverksutfall som varer lenger enn 3 timer
 • Strømutfall som varer lenger enn 4 timer
 • Bytte av defekt hardwarekomponent, som tar lenger enn 48 timer

Faktura og kansellering

Enhver tjeneste som har utestående fordringer etter 14 dager vil automatisk bli terminert midnatt på dag 15. Dette vil føre til tap av all data på den aktuelle tjenesten. Har du spesielle utfordringer ber vi deg ta kontakt, slik at denne fristen kan forlenges.

Alle kanselleringsforespørsler skal skje via våre gjeldende kundesider, og ikke direkte på epost. Kansellering av en tjeneste vil automatisk kreditere utestående fordringer for tjenesten som enda ikke har forfalt. Tjenesten vil så fjernes fra din konto etter inneværende fakturaperiode. Kanselleringer kan avbrytes når som helst ved å ta kontakt med support.

Ubetalte tjenester suspenderes etter 7 dager. Etter ytterligere 7 dager termineres tjenesten og kontoen kan ikke lenger bestille nye tjenester.

For å gjenåpne eller gjenopprette kansellerte tjenester som er fjernet eller slettet grunnet manglende betaling faktureres et gebyr på 500,- eks. mva.

Ved å knytte ditt kort, eller din PayPal-konto som betalingsmetode tillater du oss å trekke utestående fordringer som har forfalt.

Faktura på epost og/eller EHF har et gebyr på 24,- eks. mva. Ved å benytte enten kort eller PayPal unngår du dette gebyret.

Betaling fra sanksjonerte land

Vi kan ikke godta betalinger fra sanksjonerte land, eller fra selskaper eller børser som opererer i disse regionene. Dette er, men ikke begrenset til: Cuba, Iran, Nord-Korea, Russland og Syria.

Trafikkforbruk

Alle tjenester leveres med en predefinert mengde trafikkmengde. Tjenester vil kunne suspenderes skulle de gå over tildelt trafikkmengde. Ekstra trafikk kan kjøpes når som helst. Servere med en fri trafikk-plan er underlagt vår policy for rettferdig bruk. For dedikerte servere er portene delt med andre (3.2:1) og et normalt forbruk er forventet. Din bruk skal ikke forårsake problemer for andre kunder eller infrastruktur.

For dedikert server gjelder: bruk utover 10% (1Gbps 95th %) kontinuerlig utnyttelse av portens kapasitet på 10Gbit ansett som overforbruk og du kan bli bedt om å oppgradere til en dedikert port.

For virtuell server gjelder: bruk utover 10% (1Gbps 95th %) kontinuerlig utnyttelse av portens kapasitet på 10Gbit ansett som overforbruk og du kan bli bedt om å oppgradere til en dedikert port.

Terrahost forbeholder seg retten til å begrense båndbredde på en tjeneste for å opprettholde QoS eller for å unngå misbruk.

VPS ressurser

For virtuelle servere er det ikke tillatt med vedvarende CPU-bruk som overstiger 35% over en lengre periode. Imidlertid setter vi ingen begrensninger på kortvarige topper med høyere bruk. Skulle din CPU-forbruk konsekvent overgå 35% grensen, vil vi informere deg og anbefale en overgang til en dedikert server for optimal ytelse.

Overforbruk

Med mindre annet er avtalt, vil overforbruk av båndbredde faktureres 20 NOK per påbegynte TB for dedikerte og virtuelle servere med statisk trafikkgrense, og 5 NOK per Mbit/s over grensen på IP-transit avregnet etter 95th percentile modellen. Prisene er eks. MVA.

Tor Exit-node

Terrahost tillater at kunder drifter Tor Exit-noder på vårt nettverk med noen forbehold som listet under. En Tor Exit-node kan bruke mye trafikk og forårsake at du går over din inkluderte trafikkmengde. Øvrig trafikk faktureres etter gjeldende satser.

 • Serveren må ha en nettside som forteller at den drifter en Tor Exit-node
 • Serveren må ha en gjenkjennelig Reverse DNS som forteller at den drifter en Tor Exit-node
 • Serveren må følge en redusert exit-policy som beskrevet på denne linken:
 • https://terrahost.no/tor-exit
 • Du må melde ifra til support dersom du ønsker å drifte en Tor Exit-node før den settes opp
 • Tor Exit-node er kun tillatt på dedikerte servere

Ansvarsbegrensning

TerraHost kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning er Terrahost ikke erstatningspliktig for. Et krav kan ikke overstige beløpet Terrahost har fakturert kunden for tjenesten i inneværende avtaleperiode.

Tap av data og hardwaregaranti

Vi tar ikke backup av dine tjenester. Du er selv ansvarlig for backup av dine data og integriteten av disse. I tilfelle tap av data oppstår er ikke Terrahost erstatningspliktig. Vi anbefaler alle kunder å holde tilstrekkelig backup til enhver tid. Tjenester dette berører er, men ikke begrenset til:

 • Virtuell server
 • Dedikert server
 • Webhotell
 • Colocation
 • Eposttjenester

Hvis et hardwarekomponent skulle gå i stykker i en server vil vi erstatte den defekte komponenten så snart det lar seg gjøre, eller senest innen 48 timer.

Våre garantier

Alle dine tjenester drar nytte av våre garantier.

 • 99.9% nettverksoppetid
 • 99.99% strømtilgjengelighet
 • 48-timer hardwarebytte

Endringer i våre avtalebetingelser

Vi reserverer retten til å endre våre avtalebetingelser. Endringen vil meldes via de kanaler vi anser som tilstrekkelig. Dersom vi utfører vesentlige endringer vil du varsles på epost og/eller på vår hjemmeside med minst 30 dagers varsel. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre sider.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partnes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.